Większość zleceń przyjmowanych przez nasze biuro detektywistyczne wymaga indywidualnej wyceny i różnego zaangażowania, wobec tego trudno jest ustalić konkretną kwotę nie znając sprawy, niemniej jednak, poniżej prezentujemy *przykładowe ceny usług detektywistycznych:

  • Ustalenie miejsca pracy wskazanej osoby – 1200 zł, czas realizacji od 3 do 7 dni roboczych.
  • Ustalenie miejsca zameldowania lub zamieszkania wskazanej osoby na terenie Polski – 1200 zł, czas realizacji od 2 do 5 dni roboczych.
  • Ustalenie miejsca pobytu wskazanej osoby – 2 000 zł , czas realizacji od 5 do 10 dni roboczych.
  • Ustalenie majątku dłużnika (ruchomości, nieruchomości) – 1 000 zł, czas realizacji od 3 do 5 dni roboczych.

Sprawy rozwodowe

Usługa ma na celu zebranie dowodów do sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie. Najczęściej zadaniem detektywów jest udowodnienie winy w postaci zdrady współmałżonka i przygotowanie niepodważalnego materiału dowodowego który pozwoli wygrać sprawę w sądzie. Czas w jakim detektywi mogą zebrać dowody uzależniony jest od zachowania obserwowanej osoby, dlatego zazwyczaj całkowity koszt uzgadniany jest wspólnie ze zleceniodawcą. Średni czas potrzebny do zebrania dowodów oscyluje w granicy od 20 do 35 godzin obserwacji. Detektyw również zeznają w roli świadków podczas sprawy rozwodowej.


Obserwacja osób

Dyskretna obserwacja prowadzona przez doświadczonych detektywów przy użyciu nowoczesnego sprzętu do nagrywania video oraz wykonywania zdjęć z ukrycia. Podstawą rozliczenia za usługę jest stawka godzinowa która wynosi od 200 do 250 zł za godzinę pracy zespołu detektywistycznego. Po zakończeniu usługi Klient otrzymuje pełne i szczegółowe pisemne sprawozdanie wraz z dowodami w postaci zdjęć oraz nagrań video obserwowanych osób.


Wykrywanie urządzeń szpiegujących

Wykrywanie podsłuchów oraz urządzeń szpiegujących w domach oraz pomieszczeniach biurowych – od 39 zł / m2, czas realizacji 1 – 2 dni robocze. Wykrywanie podsłuchów oraz GSP w pojazdach – 900zł, czas realizacji od 1 do 2 dni roboczych.

*Podane ceny są cenami przykładowymi netto.