Potocznie uważa się że detektyw zajmuje się śledzeniem ludzi w celu zebrania dowodów na potwierdzenie popełnienia przez nich jakiegoś przestępstw. Seriale telewizyjne i filmy znacznie upraszczają faktyczną działalność detektywów. Oczywiście przeprowadzają oni śledztwa w celu udowodnienia działań przestępczych konkretnym osobom. Ponadto zajmują się ściganiem podejrzanych i zapobieganiem przestępstwom. Detektywów obowiązują jednak pewne normy prawne.
Detektyw musi posiadać właściwą licencję i świadczyć usługi w ramach chociażby agencji detektywistycznej. Podstawą jego działania w konkretnej sprawie jest umowa zawarta ze zleceniodawcą. W trakcie podejmowania czynności detektywistycznych detektyw ma obowiązek przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadaną przez niego licencję detektywistyczną. Z żądaniem takim może wystąpić osoba, której owe czynności dotyczą. Posiada ona prawo do spisania danych osobowych detektywa oraz danych organu wydającego licencję, a następnie sprawdzenia ich wiarygodność. Agencja detektywistyczna powinna posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonych czynności.