Dyskretna i skuteczna obserwacja osób

Obserwacja osób i mienia to przede wszystkim dyskretne i przeprowadzone w profesjonalny sposób działanie ustalające co robią w danym czasie nasi najbliżsi. Obserwacja równie często okazuje się pomocna w weryfikacji uczciwości partnerów biznesowych.


Sprawy Rozwodowe – Detektyw

Nasza pomoc podczas sprawy rozwodowej obejmuje kompleksowe przygotowanie i zebranie wszystkich dowodów które mogą przed Sądem potwierdzić ewentualnie zaistniałą zdradę. Sporządzane przez nas dokumenty stanowią wiążące dowody prawne i są wykorzystywane na potrzeby rozpraw sądowych.


Weryfikacja podejrzeń zdrady

Odczuwasz niepokój wynikający z zachowania partnera? Nasi detektywi rozwieją wszelkie wątpliwości. Usługa polega na jednoznacznym potwierdzeniu lub wykluczenie podejrzeń partnera o zdradę. Realizacja polega na dyskretnej obserwacji i śledzeniu partnera przez zespół doświadczonych detektywów.


Oferujemy szeroki zakres ustaleń adresowych

  • Ustalenie miejsca zamieszkania lub zameldowania
  • Ustalenie miejsca przebywania dłużników
  • Ustalenie adresu korespondencyjnego
  • Ustalenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
  • Ustalenie miejsca pracy

Wykrywanie podsłuchów

Podsłuchy to jedna z najbardziej popularnych, a zarazem niezgodnych z prawem metod pozyskiwania informacji. Najprostsze urządzenie szpiegujące można kupić już za kilkanaście złotych. Tyle tylko wystarczy, żeby zdobyć poufne i newralgiczne informacje.W ramach wykrywania podsłuchów oferujemy kompleksowe sprawdzenie mieszkań, domów, samochodów, pomieszczeń biurowych pod kątem występowania w nich urządzeń szpiegujących. Dodatkowo często zdarza się, że zamiast klasycznych podsłuchów używane są popularne dyktafony, które w prosty sposób dzięki uruchamianiu po wykryciu głosu, są w stanie nagrać od kilku do kilkunastu godzin rozmów.


Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności.


Ustalenia finansowe i majątkowe

Ustalenia majątkowe najczęściej dotyczą spraw związanych z egzekwowaniem należności od dłużnika. Dłużnik może tłumaczyć się brakiem dostatecznych środków na spłacenie zadłużenia, a komornik informuje, że dana osoba nie dysponuje odpowiednim majątkiem, co nie zawsze jest zgodne z prawdą. Często wynika to z dostarczeniem niewiarygodnych informacji na temat posiadanego majątku.