Orzeczenie rozwodu z orzeczeniem o winie ma także skutki finansowych. Jednym z nich jest możliwość żądania alimentów od (winnego małżonka). Wyroki Sądów potwierdzają również, że strona winna rozpadu małżeństwa może ponieść także konsekwencje odnośnie podziału wspólnego majątku.
Po rozpadzie małżeństwa, majątek dzieli się zwykle po połowie i taka praktyka jest najczęstsza. Małżonkowie sami lub przy pomocy swoich pełnomocników ustalają zasady podziału majątku. Na Orzeczenie Sądów wskazuje jednak, że strona uznana za niewinną ma większe prawa do wspólnego majątku.
Sądy w swoim orzecznictwie kierują się często etyką i moralnością osoby winnej, rozpatrując oczywiście każdy przypadek z osobna.
Należy stwierdzić, że znaczenie ma tu również, zebrany przez agencję detektywistyczną lub detektywa w sprawie rozwodowej materiał dowodowy. Jego jakość może mieć istotny wpływ na procentowy udział w majątku winnego rozpadu małżeństwa. Może to być od 25 % do nawet 5% wartści wspólnego majątku.