Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności.

Jego zadaniem jest chronić firmę przed stratami finansowymi i konsekwencjami wynikłymi z nawiązania współpracy z nieuczciwym partnerem biznesowym. Czynności podejmowane w jego ramach mogą prześwietlić zarówno dotychczasowych jak i przyszłych kontrahentów biznesowych.