Kiedy partner zdradza, jak się od tego uchronić, czy można temu przeciwdziałać, jak to udowodnić ? …………. to zazwyczaj zadawane pytania. 

Agencje detektywistyczne mogą w tym zakresie służyć wieloetapową pomocą. Jednym z rozwiązań może być obserwacja partnera, polegająca dla przykładu na udokumentowanym przebiegu określonego dnia z życia lub też udokumentowaniu określonej sytuacji w jakiej partner może się znaleźć. Obserwacja sama w sobie wbrew pozorom nie jest jak się może wydawać prostym rozwiązaniem. W zależności od chociażby planu dnia partnera, mniej lub bardziej intensywnych zajęć o wszelakim rodzaju, potrzebne mogą być znaczne siły i środki w celu zapewnienia pełnej obserwacji na każdym jej etapie. Oczywiście profesjonalne agencje detektywistyczne mają odpowiednio przeszkolonych detektywów, którzy wiedzą jak sobie radzić w trakcie takiej obserwacji dysponując przy tym niezbędnym sprzętem technicznym. Profesjonalne agencje detektywistyczne  w trakcie takiej obserwacji będą jedynie korzystały z metod i form pracy jakie dopuszcza prawo co w rezultacie dopuszcza wyniki takiej obserwacji jako dowód w Sądzie na przykład podczas rozprawy rozwodowej. Należy tu zaznaczyć, że zebrane w sposób niedozwolony dowody zdrady mogą narazić nie tylko detektywa na odpowiedzialność prawną ale i samego klienta takiej agencji, który posłuży się takimi dowodami. Powyższe rozwiązanie jakim jest obserwacja  jest jednym z wielu jakie agencje detektywistyczne stosują w sprawach o zdrady, im bardziej profesjonalne podejście takiej agencji tym więcej rozwiązań stosuje podczas zleconych czynności. .